Mesto Bratislava je razdeljeno na stari in novi del, ki ju deli Donava. Kljub njeni veličini pa po mnenju organizatorjev dogodka mesto in njeni prebivalci niso dovolj povezano z reko. Nove pobude, spremembe urbanega prostora, odpiranje komunikacije med urbanim in naravnim, vse to so izzivi, s katerimi se soočajo tako prebivalci kot investitorji. V vsem tem pa gre za odnos med različnimi interesi in tudi posamezniki.

Prav temu je bila namenjena razprava v okviru dogodka Mesto na reki, v kateri je 26. septembra 2019 na povabilo organizatorjev aktivno sodeloval tudi Miro Kristan, predsednik Fundacije za Sočo. Ne glede na to, da Soča in Donava skoraj nista primerljivi, pa gre za razumevanje različnih odnosov in predvsem relacij med njimi. Veliko energije je namreč potrebno vložiti v izmenjavo informacij in medsebojno spoštovanje ob hkratnem upoštevanju dobrega stanja reke in obrečnega prostora kot temelja vseh procesov.

Dogodek je pritegnil zanimanje številnega občinstva, ki se vedno bolj zaveda povezanosti človeka in vode tudi v najbolj urbanem okolju.