Občina Cerkno se je v aktivnosti Dneva reke Soče med letoma 2017 in 2018 vključevala z različnimi dogodki, katere so soustvarjali predvsem v njihovi šoli in vrtcu. Na temo voda so organizirali kulturno-naravoslovne dneve, likovne razstave, predavanje in izdali tematsko številko šolskega glasila.

Na zaključni prireditvi je župan občine Cerkno nosilstvo Dneva reke Soče predal županu občine Miren-Kostanjevica.