Občina Idrija je v letih 2015 in 2016 priredila vrsto različnih dogodkov na temo reke Idrijce, namenjenih predvsem šolarjem in predšolskim otrokom. Za širšo javnost je bilo leta 2015 organizirano predavanje o Idrijci in starodavnih naselbinah nad njo.

Leta 2016 je v sodelovanju Fundacije za Sočo in Inštitutom za vode RS potekal strokovni posvet o poznavanju in usklajevanju interesov v povodju reke Soče z naslovom Reke (se) povezujejo, kaj pa mi?. Niz dveletnih dogodkov, posvečenim porečju reke Idrijce, se je zaključil s predajo naziva sosednji Občini Cerkno.