Občina Miren-Kostanjevica je leta 2018 od Občine Cerkno prevzela naziv Dan reke Soče. Aktivnosti so potekale v letih 2019 in 2020, vendar zaključne prireditve zaradi epidemije koronavirusa ni bilo mogoče izpeljati. Projekt bo zato gostovala leto več in predajo naslednji občini izvedla v letu 2021.

 

K sodelovanju v projektu je bila s strani Občine Miren-Kostanjevica povabljena tudi Osnovna šola Miren, ki se je aktivno vključila k realizaciji projekta.

S ključnim vodilom, ki so ga za sodelovanje oblikovali na nivoju šole in se glasi Voda in kamen na naših tleh – vsaka voda izdolbe še tako trd kamen, so zajeli ne samo najbližjo reko Vipavo, pač pa tudi območje Krasa, ki delno sodi v območje občine Miren-Kostanjevica. Če je Vipava pomemben element vode v ravninskem območju občine, je kamen ključni element Krasa.

 

 

Osnovna šola Miren je v okviru projekta izpeljala naslednje aktivnosti:

 

 • Natečaj pisanja haiku poezije
 • Raziskovalna delavnica – Spoznavanje značilnosti vode
 • Kamnoseška delavnica
 • Ustvarjanje s kamenčki
 • Voda in kamen na foto kolažih – fotografiranje okolja in izdelava fotomontaž
 • Grafična delavnica ob reki Vipavi
 • Zgodbe s stare kašče – spoznavanje dediščine
 • Življenje nekoč ob reki Vipavi
 • Poskusi z vodo
 • Športni dan: Od gričev do Vipave
 • Od kod priteče pitna voda?
 • Dejavnosti ob reki Vipavi
 • Akvariji s školjkami z obrežja reke Vipave
 • Mlini v občini Miren-Kostanjevica

 

 

Vir: Občina Miren-Kostanjevica