14. in 15. aprila 2023 se je na obrečnem prostoru Soče in Tolminke odvil eden izmed dogodkov projekta The Home River Bioblitz z naslovom Obrazi Soče in Tolminke, na katerem so sodelujoči lahko bolje spoznali delček biodiverzitete omenjenega območja in rek, ob katerih živimo.

Peter Razpet je udeležence popeljal v svet vodne in obvodne perjadi, naslednji dan pa sta dr. Igor Dakskobler in Gregor Podgornik v logu (poplavnem gozdu ob Soči) predstavila botaniko razgibanega ekosistema, kjer so življenjski prostor našle različne rastlinske in živalske vrste.

V pester svet nočnih metuljev je želel popeljati raziskovalec Bojan Zadravec, vendar je bilo opazovanje zaradi slabega vremena odpovedano.

 

Aktivnosti so bile za udeležence brezplačne, saj so bile izvedene v okviru projekta River BioBlitz FVG 2022, ki ga financira dežela Furlanija Julijska krajina. Podobni dogodki in konferenca so se odvili tudi v sosednji Italiji ob rekah Tilment in Ter.