Dan zemlje je trenutek razmisleka o prostoru in času. Letošnji je vsekakor povezan z včerajšnjim izpustom sicer (po poročanju medijev) nenevarne snovi iz proizvodnega obrata, ki pa v reko vsekakor ne sodi. Soča je bila simbolno in dejansko ‘penasta’, dolvodno je nosila sporočilo. Naj bo to sporočilo poslanica Dneva zemlje in opomin pretirane samozavesti, ki jo v lasten sistem ujet človek prepogosto ponosno nosi. Niz strokovnih srečanj in misli sogovornikov Posoškega razvojnega pod skupnim imenom Še mnogo vode bo preteklo je mogoče prava popotnica …

https://www.youtube.com/watch?v=0NCXY0oOAiI (dr. Lučka Kajfež Bogataj)

https://www.youtube.com/watch?v=rHM-K_AE4s8 (dr. Peter Skoberne)

https://www.youtube.com/watch?v=k9A_9PN4bKI (dr. Nevenka Bogataj)