Letošnje obeleževanje dneva Zemlje je na nek način drugačno, saj je človeštvo zaradi kriznih razmer izpostavljeno drugačnim družbeno – socialnim odnosom kot sicer. Omejevanje potovanj, gibanja in gospodarskih dejavnosti, so v nekaterih državah popolnoma spremenili podobo ozračja, podobno pa se dogaja tudi z vodnimi ekosistemi.

Po(skrbimo) za vode …