Upravljanje voda v kriznih razmerah. Foto: arhiv Primorskega vala