Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju upravljanja z vodami v Sloveniji. Pripombe in predloge lahko posredujete do konca oktobra.

več:

https://www.gov.si/novice/2020-08-04-v-javni-razpravi-dokument-pomembne-zadeve-upravljanja-voda/