V letih 2011 in 2012 je organizacijo praznovanja prva prevzela Občina Tolmin, ki je v okviru slovesnosti pripravila aktivnosti na poljudnem in strokovnem področju. Poleg pobud, v katerih so sodelovali predvsem mladi, je leta 2012 je v Tolminu potekala okrogla miza z naslovom Bogatenje reke – usklajeno urejanje rečnega prostora.

Na sotočju Tolminke in Soče je Občina Tolmin pokroviteljstvo nad Dnevom Soče simbolno predala Mestni občini Nova Gorica.