Dan Soče je vsakoletno spominjanje ter razmišljanje o pomenu, ki ga ima reka s svojimi pritoki za celotno območje in za vsakega posameznika.

S podpisom pisma o nameri so 14. oktober kot dan Soče leta 2011 potrdili vsi župani slovenskega dela porečja ter Ministrstvo za okolje in prostor. Občine po sistemu štafetne palice izmenjaje odstirajo skrivnosti posameznih območij, neodkritih kotičkov, občutij ljudi in to povezujejo v umetniške dogodke, strokovne posvete in intimne izkušnje.
Dan Soče je lahko spomin, doživetje in vizija obenem.