Projekti EU

Preberi kje smo bili dejavni
Spare

Spare

Naravne danosti prepogosto jemljemo kot samoumevne. Kljub temu da so Alpe bogate z vodami, pa potrebe in različni interesi pogosto ...
več o projektu
Trap

Trap

Program Interreg Europe je bil namenjen prenosu dobrih praks med različnimi območji Evropske unije. Posoški razvojni center je kot slovenski ...
več o projektu
See river

See river

Proces upravljanja voda naj bi zajemal sodelovanje javnosti in deležnikov pri oblikovanju odločitev. Pravni zapisi so na podlagi Vodne direktive ...
več o projektu
Camis

Camis

V povodju Soče je trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri strateškega pomena, zato je usklajenost ukrepov na obeh straneh meje zelo ...
več o projektu

Pošlji nam vprašanje

Pošlji nam vprašanje, pobudo, mnenje,...  Ste vedeli, da

  je bila doslej največja znana soška postrv dolga 121 centimetrov in je tehtala kar 25 kilogramov?
  Najdena je bila v jezeru na Mostu na Soči.

  Ste vedeli, da

  iz Divjega jezera odteka reka Jezernica, ki je najkrajša površinsko tekoča reka v Sloveniji? Po 55 metrih se pri Idriji izliva v reko Idrijco.

  Ste vedeli, da

  so ob reki Vipavi in njenih pritokih v preteklosti delovali številni mlini, žage in kovačije?