Proces upravljanja voda naj bi zajemal sodelovanje javnosti in deležnikov pri oblikovanju odločitev. Pravni zapisi so na podlagi Vodne direktive zelo podobni, v praksi pa je izvajanje teh določil zelo različno. Partnerji projekta, ki je povezal območje programa Interreg Jugovzhodna Evropa, so primerjali izhodišča in iskali optimalne rešitve upravljanja rečnih koridorjev. Poleg Drave, Bodroga, Pruta, Neretve in Vjose je bila ena izmed izbranih rek tudi Soča. Gre za geografsko in kulturno zelo raznolik prostor, ki pa ga povezujejo reke in podobni izzivi.

Kako povezati vse interesne skupine, ki si delijo ozemlje mednarodnih rečnih koridorjev, z namenom, da bi se na območju ob reki prepletali tako razvojni kot naravovarstveni interesi? Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora, so pa metodologije, ki so se že izkazale kot dobre.

Projekt je na podlagi praktičnih primerov na izbranih rekah iskal čimbolj optimalne rešitve in jih na koncu predstavil v publikacijah, ki so dostopne na navedeni spletni strani.

Več: http://www.see-river.net/