Naravne danosti prepogosto jemljemo kot samoumevne. Kljub temu da so Alpe bogate z vodami, pa potrebe in različni interesi pogosto presegajo naravne zmogljivosti. Projekt SPARE je na podlagi metode ekosistemskih storitev poskušal opozoriti na velik pomen dogovarjanja o različnih vrstah rabe. Ekosistemske storitve so metoda vrednotenja “uslug”, ki jih človek (ne)zavedno prejema od narave. Na primeru različnih porečij so projektni partnerji poskušali opredeliti ključne elemente in opozoriti na razlike, ki se pojavljajo. Soča je v projektu sodelovala s primerom povezovanja deležnikov prek Fundacije za Sočo in tradicionalnega obeleževanja Dneva Soče.

Več: http://www.alpine-space.eu/projects/spare/