Program Interreg Europe je bil namenjen prenosu dobrih praks med različnimi območji Evropske unije. Posoški razvojni center je kot slovenski partner iskal dobre primere organiziranega in sistematičnega vključevanja javnosti v proces upravljanja voda.

Zanimiv primer, ki se je izkazal kot prenosljiv, je bil britanski model River Trust ( www.theriverstrust.org ). Na območju posameznih porečij so se v okviru organizacije povezali deležniki, ki so se zavzemali za sodelovanje pri najrazličnejših izzivih upravljanja voda.

Na podlagi daljšega procesa in posvetovanj je bila v okviru projekta ustanovljena Fundacija za Sočo.

Več: http://trapproject.eu/